Zarządzanie
Przedsiębiorstwem

Enterprise Management

ISSN 1643-4773

Czasopismo ukazuje się kwartalnie od 1997 r. w modelu Open Access na licencji CC BY-NC-ND 3.0
The journal has been published quarterly since 1997 in the Open Access model under the CC BY-NC-ND 3.0 licence.© PTZP 2025. Ostatnia aktualizacja S.Luściński 31.07.2022. 

Designed with ‌

Free Web Page Software