Aktualności | News

Nabór tekstów jest prowadzony w trybie ciągłym. Obecnie trwa kompletacja tekstów do kolejnego numeru naszego czasopisma. Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim do 30 września 2022r, sformatowanych zgodnie z zaleceniami dla autorów.

The call for texts is ongoing. Texts for the next issue of our journal are currently being completed. Please submit texts in Polish or English by 30 September 2022, formatted according to the recommendations for authors.


© PTZP 2025. Ostatnia aktualizacja S.Luściński 31.07.2022. 

Made with Mobirise ‌

Web Page Maker