Archiwum
Archiwum | Archive

Czasopismo znajduje się w bazie czasopism technicznych BazTech oraz ekonomicznych BazEkon. Pełne teksty dostępne są w bazie BazTech od 2012 r.

The journal is included in the BazTech database of technical journals and the BazEkon database of economic journals. Full texts have been available in the BazTech database since 2012.

nr 3-4 (2021)
Nr 3-4 (2021)

Daria Bednarz, Kamila Tomczak-Horyń. Badanie kultury proinnowacyjnej na wybranym przykładzie
(Research on pro-innovation culture on a selected example) PDF

Eleonóra Bigošová, Ĺuboslav Dulina, Miroslava Barbušová, Dariusz Plinta, David Strnad. Influence of work and working conditions on the spinal diseases PDF

Sławomir Kłos, Tomasz Nalewa. Analiza czynników wpływających na efektywność procesów w zakładach produkcyjnych o niskim stopniu automatyzacji - studium przypadku (Analysis of factors affecting the efficiency of processes in low-automation production plants - case study of a polish automotive company) PDF

Aleksander Moczała, Katarzyna Radwan. Zarządzanie projektem innowacyjnym w warunkach produkcji małoseryjnej - cz. II. Tworzenie modelu biznesowego (Innovative project management in the conditions of small batch production - Part II. Building a business model)PDF

Przemysław Niewiadomski. Konkretyzacja strategii z perspektywy wybranych mikrofundamentów modelu biznesu - rozpoznanie w sektorze producentów maszyn rolniczych (Concreting a strategy from the perspective of selected micro-foundations of the business model - diagnosis in the agricultural machine producers sector) PDF

Okładka 1-2/2021
Nr 1-2 (2021)

Jaroslaw Chrobot. Flexible production flow control systems – PDF

Ewa Kaczmar-Kolny, Dorota Więcek. Kalkulacja kosztów docelowych wykorzystująca metodę rachunku kosztów działań (Estimating costs using a target costing method) – PDF

Lucas Ost, Holger Seidlitz, Felix Kuke, Manoja Rao Yellur, Jonas Krenz, Lars Ulke-Winter. Adaptive GFRP rotor blades and additive manufacturing of the molding tools PDF

Katarzyna Przybyła, Dominika Biniasz. Konflikty w logistycznym zespole projektowym — studium przypadku (Conflicts in the logistics project team — a case study) – PDF

Monika Wajcht, Arkadiusz Gola. Analiza celowości wdrożenia systemów zarządzania jakością w świetle opinii pracowników z branży spożywczej. (Analysis of the advisability of implementing quality management systems in the light of the opinions of workers in the food industry company) – PDF

© PTZP 2025. Ostatnia aktualizacja S.Luściński 31.07.2022. 

Created with Mobirise ‌

Free Website Maker