Redakcja | Editorial

 • Wydawca | Publisher
  Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
  Adres Wydawcy: Katowicka 65/5, 45-061 Opole
 • Redakcja |Editorial Office
  Adres Redakcji: Katowicka 65/5, 45-061 Opole
  e-mail: biuro at ptzp.org.pl
  tel.: 661 356 305
 • Redaktor Naczelny | Editor-in-Chief
  dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, profesor ZUT
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  e-mail: andrzej.jardzioch at zut.edu.pl
 • Zastępcy Redaktora Naczelnego | Deputy Editor-in-chief

  dr hab. inż. Dariusz Plinta, profesor ATH
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  e-mail: dplinta at ath.bielsko.pl

  dr inż. Sławomir Luściński
  Politechnika Świętokrzyska
  e-mail: luscinski at tu.kielce.pl
 • Redaktor językowy | Journal Linguistic Editor
  Grzegorz Forc
  e-mail: texter at grzegorzforc.pl
 • Redaktor statystyczny | Journal Statistical Editor
  Prof. dr hab. Artur Maciąg
  Politechnika Świętokrzyska
  e-mail: matam at tu.kielce.pl

© PTZP 2025. Ostatnia aktualizacja S.Luściński 31.07.2022. 

Made with ‌

Mobirise.com